Acil ihtiyaçların karşılanması, nakit ihtiyacını artması gibi nedenlerle yüzlerce insan kredi almak için bankalara başvuruda bulunmaktadır. Bankalar kişilere kredi olanağı sağlarken verecekleri krediyi de güvence altına almak isterler. Bu nedenle, bankalardan kredi almak için belli evrakların bankaya teslim edilmesi gerekir. Bu evraklarda eksik olması durumunda kredi işlemi aksamaya uğrar. Bankaların bazıları ek evraklar talep edebilir. Bu durum bankaların krediler için uyguladığı prosedürler ile ilgilidir. Kredi almak isteyen kişilerin, öncelikle talep edilebilecek evrakların neler olduğunu öğrenmesi gerekir. Makalede banka’dan kredi almak için gerekli işlemler nelerdir? Konusunda detaylar paylaşılmıştır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle kişinin kredi alabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kişinin, bankalarla ilişkilerinin sorunsuz olması büyük önem taşır. Daha önceden alınmış krediler varsa bu kredilerin ve kredi kartlarının düzgün şekilde ödenmiş olması gerekir. Zira, bu konuda bankalarla problem yaşayan kişilerin kredi başvuruları reddedilebilir. Gelirin mutlaka resmi olarak belgelenmesi gerekir.

Tüm bu şartlara uyan kişiler, kredi almak için başvuruda bulunabilirler. Kredi başvuruları şubeye gidilip yapılabileceği gibi internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilir. Başvuru yapıldıktan sonra banka başvuru üzerinde inceleme başlatır. Kişinin durumu kredi almaya uygunsa başvuru onaylanır.

Kredi Almak için Gerekli Evraklar

Nüfus Cüzdanı

Nüfus cüzdanı kredi almak için bulundurulması gerekenlerin başında gelir. Nüfus cüzdanında özellikle TC Kimlik numarasının olduğu alanda yırtıklar olması ya da yıpranmış durumda olması banka ve diğer resmi kurumlar tarafından kabul edilmemektedir. Bu tür cüzdanların değiştirilmesi yasal bir zorunluluktur. Kredi başvurularında da nüfus cüzdanı ile ilgili bu detaylar önem taşır.

İkametgâh Belgesi

Güncel kaydı olan müşteriler kredi almak istediklerinde bankalar yeniden ikametgâh belgesi istemezler. Ancak; kredi alınacak olan bankada kaydı olmayan kişilerden ikamet belgesi istenmektedir. İkametgâh belgesinin kişinin adına çıkarılmış olması gerekir. Bununla beraber, son 3 aya ait olmak kaydı ile bir fatura talebinde bulunulur.

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ de bir ikametgahı olmayan Türk Vatandaşları kredi almak istediklerinde farklı bir prosedür uygulanır. Türkiye’ de ikamet etmekte olan bir kefil gösterilmesi istenir. Bu şart yerine getirildiğinde bankaların bazıları kredi olanağı sağlamaktadır. Bu olanağı tanıyan bankaların resmi web sitelerinde konuya dair tüm ayrıntılara ulaşmak mümkün.

Gelir Belgesi

Gelir belgesi tüm bankaların istediği evraklardan biridir. Gelir belgesi, kredi almak isteyen kişilerin mesleğine göre şekillenir.

Emekliler gelir belgesi sunmak durumundadırlar. Eğer, emekli maaşının alındığı bankadan kredi başvurusu yapılmış ise banka emekliden her hangi bir gelir belgesi talep etmez. Ancak; emekli maaş aldığı bankanın dışında bir bankadan kredi almak istiyorsa e-Devlet üzerinden emekli maaşını gösteren belgeyi temin etmek durumundadır. Temin edilen bu belge bankaya teslim edilir.

Çiftçiler için çiftçilik belgesi, arazi tapu fotokopileri, müstahsil makbuzları gelir belgeleridir. Çiftçiler kredi almak için bu belgeleri bankalara teslim etmek zorundadır. Burada önemli bir noktayı da belirtmek gerek. Eğer, çiftçi yalnızca çiftçilik belgesine sahipse çoğu banka kredi başvurusunu reddetmektedir. Yalnızca çiftçilik belgesine sahip olan çiftçiler, faaliyetleri ile resmi olarak para kazanmıyordur. Dolayısıyla bankalar kredi işlemi yapmak istemezler.

Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortakları için; bilanço ya da gelir tablosu, güncel vergi levhası, oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi gelir belgesi olarak istenmektedir. Eğer şirketin çalıştığı bir banka varsa ve bu bankada istenen evrak güncel durumdaysa her hangi bir gelir belgesi talep edilmez.

Gayrimenkul Kira Geliri Olanlar için; eğer kira kontratına uygun olarak kira bedeli bankaya yatıyorsa ödemeleri belgeleyen banka hesap dökümünün verilmesi yeterli olur. Kira kontratının olduğu ancak; kiranın bankaya yatmadığı durumlarda ise kira gelirini belge olarak kabul edip etmemek tamamen bankanın inisiyatifine kalmıştır. Kişinin kira kontratı yoksa banka kira gelirini resmi olarak kabul etmez.

Kredi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Başvuru yapıldıktan sonra kredi onaylanmayabilir. Baka, başvuru üzerinde yaptığı incelemenin sonucunda kişiye kredi vermeyebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ilk olarak akla kredi notu gelmelidir. Kredi notu düşük olan kişilerin kredi başvuruları onaylanmaz. Bu durumda, kişinin kredi alabilmek için kredi notunu yükseltmesi gerekir. Kredi notunu yükseltmek için izlenmesi gereken adımları takip etmek yeterli olacaktır. Kredi notu yükseltildiğinde kredi almak için tekrar başvuru yapılmalıdır.